2017 m. Lietuvos agronomų sąjunga (toliau – LAS) pirmą kartą švenčia AGRONOMŲ dieną, kuri įtraukta į atmintinų (liepos 16 d.)

...

Profesoriaus Rimanto Veličkos straipsnis laikraštyje Ūkininko patarėjas: „Agronomo profesija liks prestižinė, kol gyvuos

...

Pasvalio r. agronomų susirinkime dalyvavo per 20 įvairių kartų agronomų. Iniciatyvinė grupė dar vasario mėnesį LAMMC

...

LAS valdybos nariai (13 dalyvių iš 21), kovo 3 d. susirinkę „Agroakademija“, Akademijos mstl., Kėdainių r., apžvelgė LAS

...
Agroakademija
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba